Bestyrelsen BK SISU

BK Sisu har ved generalforsamlingen i oktober 2023 valgt denne bestyrelse.

Martin Øager

Formand for BK SISU

Yvonne Nielsen

Sekretær i BK Sisu

Grete Jørgensen

Seniorleder i BK SISU

Gert Nielsen

Kasserer i BK SISU

Janni Schak Nielsen

Ungdomsleder i BK SISU

Bestyrelsesmedlem i BK SISU

Leif Pedersen

Suppleant i BK SISU